Poolse mis naar Waalwijk

De laatste jaren zijn vele mensen vanuit Polen naar Waalwijk en omgeving getrokken, bijvoorbeeld om hier te komen werken. Met sommige Polen hebben wij als parochie contact, maar velen bereiken we ook niet. Cultuur, maar vooral ook de taal, is daarvoor een barrière.

Wij zijn blij dat er nu mogelijkheden zijn ontstaan voor vieringen in het Pools. We willen onze St.-Jan ter beschikking stellen van de Poolse Parochie, die onlangs in ons bisdom is opgericht.

Op dit moment gaan onze gedachten uit naar een mis op de vierde zaterdag van de maand om 18.00 uur in de St.-Jan. De Mis zal in het Pools gelezen worden en zo ongeveer een half uur voor de Mis is er biechtgelegenheid, eveneens in het Pools. Pater Krzysztof Obiedzinski S.Chr., pastoor van de Poolse parochie, zal de Poolse Mis verzorgen.

Voor dit moment zijn er twee missen afgesproken, namelijk op zaterdag 22 december en op zaterdag 26 januari, om 18.00 uur. We zullen daarna evalueren, maar de bedoeling is dat we deze vieringen na die tijd voortzetten.

We stellen het zeer op prijs als u dit bericht deelt of deze viering aan anderen meldt.