Renovatie vloer St.-Bartholomeuskerk

Al jaren heeft de St.-Bartholomeuskerk in Waspik te maken met verzakking van de bodem. In 2016 werd het priesterkoor met voorrang aangepakt, omdat er een gevaarlijke situatie was ontstaan. In het nieuwe kalender­jaar 2019 zal de kerkzaal ter hand worden genomen. Vóór de jaarwisseling worden de zijaltaren, de preekstoel en de biechtstoelen overge­bracht naar de St.-Theresia voor tijdelijke opslag. De reno­vatie zal, naar verwachting, niet vóór oktober 2019 gereed zijn. Het is dus een omvangrijke operatie.

In de tussentijd zullen de zondagsvieringen plaatsvinden in De Schakel, het zaaltje van de Hervormde gemeente in Waspik. Wij zijn de Hervormde gemeente dankbaar dat we wederom gastvrijheid mogen genieten. De vieringen op woensdagochtend blijven plaats vinden in de Oude Pastorie. Voor uitvaarten mogen wij gebruik maken van de Hervormde Kerk.