Sint Antonius patroonheilige

www.heiligen-3s.nl/heiligen/06/13/06-13-1231-Antonius-Padua.php+++Sint Antonius van Padua, priester en kerkleraar (1195-1231)

Feestdag: 13 juni.

Sint Antonius werd in 1195 te Lissabon geboren. Zijn eigenlijke naam is Fernandez. Hij stamde uit een rijke adellijke familie. Hij genoot een degelijke religieuze opleiding. Hij werd in 1212 tot priester gewijd en werd regulier kanunnik van sint Augustinus. Kort daarop sloot hij zich aan bij de Minderbroeders. Zijn wens was het geloof te verkondigen in Noord-Afrika, maar de moord op vijf jonge franciscaner monniken in Marokko door de mohammedanen, maakte een diepe indruk op hem.

Hij werd zwaar ziek in Afrika waar hij met veel inzet het predikambt vervulde. Zijn werkterrein werd Frankrijk en aansluitend Italië en vocht tegen de dwaalleraren. Veel gelovigen vonden door toedoen van Antonius de weg naar het geloof terug. Hij gaf theologie aan zijn medebroeders. Dit gebeurde op last van Franciscus van Assisi. Hij werkte twee jaar in Rimini en omgeving en in Milaan. Van 1224 tot 1226 preekte hij in Zuid Frankrijk. Tenslotte keerde hij in 1227 in Padua terug.

De preken die hij heeft nagelaten onderscheiden zich door hun leerstellige inhoud. Vele duizenden mensen kon hij in een keer toespreken en men kon een speld horen vallen. Antonius stierf te Padua in 1231. Nog geen jaar na zijn sterven werd hij door paus Gregorius IX heilig verklaard. Op 16 januari 1946 werd Antonius door paus Pius XII verheven tot kerkleraar.

St. Antonius van Padua, patroon van

Van Franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, de armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, de reizigers, de verliefden; beschermheilige tegen schipbreuk, de pest, koorts.

St. Antonius van Padua, is, naast St. Hubertus, St. Quirinus en St. Cornelius, één van de vier heilige maarschalken (bijzondere voorsprekers bij God).

(Bron: www.heiligen.net)