Sint Bartolomeus patroonheilige

St. BartholomeusSint Bartolomeus (ook Nathanaël), apostel & martelaar (†71 na Chr.?)

Feestdag: 25 augustus.

St. Bartolomeus behoorde tot de twaalf leerlingen die Jezus zelf als zijn meest intieme vriendenkring had uitgekozen (Mt. 10,3; Mc. 3,18; Lc. 6,14). Men neemt aan dat hij dezelfde is als de trouwe Joodse wetgeleerde Nathanaël, aan wie Filippus kwam berichten: ‘Wij hebben Hem gevonden van wie Mozes in de Wet geschreven heeft en de profeten: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.’ Zijn antwoord was: ‘Kan er uit Nazaret iets goeds komen?’ Filippus reageerde slechts met: ‘Kom dan kijken.’ Toen Jezus hem op zich af zag komen, zei Hij: ‘Kijk, een ware Israëliet in wie geen bedrog is.’ Nathanaël reageerde verrast: ‘Hoe kent u mij?’ Waarop Jezus zei: ‘Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgenboom.’ (Joh. 1,46-49)

Voor het overige komt zijn naam in het Nieuwe Testament niet meer voor. We weten dus in het geheel niet wat voor persoon hij was. Volgens de legende zou hij na Jezus’ heengaan naar het oosten zijn getrokken en het evangelie hebben gepreekt in Frygië, India, Mesopotamië en/of Perzië. Ook op dit punt geven de verhalen geen duidelijkheid; daarvoor lopen ze te ver uiteen. Hij zou omwille van Jezus’ evangelie levend zijn gevild en uiteindelijk onthoofd.

St. Bartholomeus, patroon van

Van de zondaars (op grond van zijn legende, waarin zondaars op spectaculaire wijze tot bekering worden gebracht) en van allerlei beroepen, waarbij met huiden of leer wordt gewerkt of waarbij een mes wordt gebruikt, zoals slagers en huidhandelaren, leerlooiers, leerbewerkers, schoen- en handschoenmakers, kleermakers, snijders, boekbinders, stukadoors en wijnbouwers; bovendien is hij patroon van herders en landbouwers, van mijnwerkers en zoutdragers, en in Florence van de zout- en kaashandelaren. Hij wordt aangeroepen door vrouwen in barensnood, alsmede tegen zenuwziekten en stuipen. Hij wordt ook vereerd als patroon van braambessen, koolplanten en van moestuinen (alweer vanwege zijn mes!).

(Bron: www.heiligen.net)