Sint Clemens patroonheilige

Sint Clemens ISint Clemens I, paus en martelaar († 97)

Feestdag: 23 november.

Clemens was na Petrus, Linus en Cletus de vierde bisschop van Rome. Over hem is niet veel bekend. Soms wordt hij vereenzelvigd met Clemens, de Apostel, medearbeider van Paulus (Fil. 4,3).

Zeker is dat hij een brief schreef aan de christengemeente van de Griekse stad Korinte. Daarmee is hij het eerste voorbeeld van bemoeienis van de bisschop van Rome met plaatselijke aangelegenheden elders. Van dan af zal de bisschop van Rome zich steeds vaker mengen in belangrijke kwesties van algemeen kerkelijk belang omwille van zijn eerbiedwaardige zetel, die door Petrus, de prins der apostelen, was gesticht. Uiteindelijk zal dit uitlopen op het pausschap.

Volgens de traditie hebben zich in Clemens’ bisschopstijd vele Romeinen van aanzien tot het christendom hebben bekeerd.

Uiteindelijk zou Clemens de marteldood gestorven zijn doordat de Romeinen hem verdronken in de Zwarte Zee. Om te voorkomen, dat zijn lijk op het strand zou aanspoelen en de christenen hem dan alsnog een eerbiedige begrafenis zouden geven, bonden ze hem een anker om de hals. Maar de zee viel op wonderbare wijze gedeeltelijk droog; zo konden de christenen gewoon over de zeebodem de plek bereiken waar engelen intussen een kapelletje hadden gebouwd. Daar vonden zij het lichaam van de heilige bisschop.

Hij wordt afgebeeld als paus (met tiara of driekroon) met een anker.

St. Clemens, patroon van

Van marmerbewerkers en steenhouwers, van vuurtorenwachters, schippers en zeelieden, van hoedenmakers, van mosterdhandelaren en van kinderen. Ook wordt zijn voorspraak ingeroepen bij kinderziekten, verkoudheid en zweren, tegen brand, onweer, storm en schipbreuk.

(Bron: www.heiligen.net)