Sint Theresia patroonheilige

H. Theresia van LisieuxSint Theresia van Lisieux (ook St. Theresia van het kind Jezus en het heilig aanschijn van Christus) (1873-1897)

Feestdag: 1 oktober.

Thérèse Martin werd op 2 januari 1873 geboren in de Normandische plaats Alençon. Op zeer jonge leeftijd verlangde ze al naar het kloosterleven. Als veertienjarig meisje maakte ze zich twee jaar ouder, daar ze wist dat ze anders nog te jong zou zijn om in te treden. Zo meldde ze zich bij het klooster. Maar ze werd doorzien en teruggestuurd. Nu wendde ze zich meteen maar tot de paus zelf. En deze gaf haar toestemming om nog op haar vijftiende aan het kloosterleven te beginnen bij de karmelietessen te Lisieux.

Ze was vastbesloten een heilige te worden. Op haar eenentwintigste werd ze al gekozen tot novicemeesteres, een verantwoordelijke functie, want zij moest de nieuwelingen in het kloosterleven inwijden.

Ze was haar tijd ver vooruit. Ze wilde Hebreeuws leren, want dat was immers de taal die Jezus zelf gesproken had. Op die manier zou ze Hem nog beter leren kennen en nog meer kunnen beminnen. Ze leefde in haar gebed intens mee met de missionarissen in verre landen. Maar ze was ook modern door het feit dat ze herhaaldelijk werd overvallen door inktzwarte geloofstwijfels. Ze stierf al op 24-jarige leeftijd: 30 september 1897.

(Bron: www.heiligen.net)